Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Jobs

En breu s’oferiran 3 contractes de Tècnic

L’oferta anirà dirigida a persones que hagin cursat una Llicenciatura o Grau en Biologia, Ciències Biomèdiques, Bioquímica, Farmàcia, o Biotecnologia. Els contractes tindran una durada de dos anys i estaran finançats pel programa de Garantía Juvenil del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Els tres llocs de treball a cobrir seran per laboratoris de: 1- Suport multidisciplinar en Biologia Molecular i Bioquímica. 2- Cultius cel·lulars i edició gènica. 3- Manipulació gènica i crioconservació d’estirps. Imprescindible estar inscrit prèviament en el “Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil del Ministerio de Empleo y Seguridad Social”. Per revisar els requisits: https://www.sepe.es/garantiajuvenil/es/accesoJovenes.html LES PERSONES INTERESSADES EN PARTICIPAR EN AQUESTA CONVOCATÒRIA, PODEN ENVIAR EL SEU CV PER CORREU ELECTRÒNIC A AQUESTA ADREÇA: lcabmc@ibmb.csic.es

En breu s’oferirà un contracte de Tècnic per grau FP

L’oferta anirà dirigida a persones que hagin cursat FP de Grau Superior en Laboratori Clínic i Biomèdic o Laboratori Clínic i Biomèdic, perfil professional Recerca. El contracte tindrà una durada de dos anys i estarà finançat pel programa de Garantía Juvenil del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Imprescindible estar inscrit prèviament en el “Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil del Ministerio de Empleo y Seguridad Social”. Per revisar els requisits: https://www.sepe.es/garantiajuvenil/es/accesoJovenes.html LES PERSONES INTERESSADES EN PARTICIPAR EN AQUESTA CONVOCATÒRIA, PODEN ENVIAR EL SEU CV PER CORREU ELECTRÒNIC A AQUESTA ADREÇA: lcabmc@ibmb.csic.es Les funcions del lloc consistiran en part en: gestionar les colònies de ratolí que s’utilitzen a través del programa informàtic de l’animalari del PCB, manteniment de les colònies de ratolí modificades genèticament, obtenció de biòpsies, preparació de DNA genòmic i genotipat mitjançant PCR, acoblaments programats per a l’obtenció d’embrions a diferents temps de gestació. Seguiment general o específic de cada experiment, tècniques i protocols de sedació, etc... Per tot això es recomana estar acreditat amb una certificació per poder exercir les tasques per atendre els animals d’experimentació (cuidador)

En breu s’oferirà un contracte d’informàtic

L’oferta anirà dirigida a persones que hagin cursat FP Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa o Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, perfil professional Ciberseguretat o Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics. El contracte tindrà una durada de dos anys i estarà finançat pel programa de Garantía Juvenil del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Les funcions del lloc consistiran en part en: instal·lació, reparació i actualització de hardware i softward, configuració i resolució de problemes relacionats en sistemes operatius soportats (Linux, Windows, Apple), incidències relacionades amb virus i antivirus, suport tècnic a usuaris (microinformática), administració i gestió de IAAS (Open Nébula)... en un entorn de treball amb altres informàtics. Els interessats hauran d’estar inscrits prèviament en el “Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil del Ministerio de Empleo y Seguridad Social”. Revisar els requisits: https://www.sepe.es/garantiajuvenil/es/accesoJovenes.html LES PERSONES INTERESSADES EN PARTICIPAR EN AQUESTA CONVOCATÒRIA, PODEN ENVIAR EL SEU CV PER CORREU ELECTRÒNIC A AQUESTA ADREÇA: lcabmc@ibmb.csic.es

Document Actions